Zorg voor uw nabestaanden

Als een dierbare naaste overlijdt, komt er veel op u af. Niet alleen emotioneel, ook financieel. Als het uw partner is, verandert meestal uw inkomenssituatie. Zeker als hij of zij een substantieel deel van het inkomen verdiende, kan dat ingrijpende gevolgen hebben.

mensen in rouwstoet begrafenis

Toch hebben veel gezinnen geen inzicht in die financiële gevolgen. Daarom is onlangs de online Geldwijzer Nabestaanden gelanceerd. Het is een initiatief van het Nibud, de Pensioenfederatie en de Sociale Verzekeringsbank. De Geldwijzer Nabestaanden geeft een overzicht van de financiële regelingen na overlijden.

ANw

Als u weduwe of weduwnaar wordt, heeft u in misschien recht op een uitkering uit de Algemene Nabestaandenwet (ANw). Deze is in de afgelopen jaren wel sterk versoberd. U kunt in aanmerking komen voor een ANw-uitkering als u tenminste één kind heeft dat jonger is dan 18 jaar of als u voor meer dan 45 procent arbeidsongeschikt bent.

Overlijden en vermogen

De waarde van uw vermogen is het totaal van uw bezittingen minus de schulden. Erven uw nabestaanden een aanzienlijk vermogen? Dan bestaat de kans dat zij erfbelasting moeten betalen. 

Afhankelijk van uw relatie tot de overledene geldt er een hogere of lagere vrijstelling. Zo hoeft een partner over de eerste € 650.000 geen belasting te betalen. Kinderen hebben een veel lagere vrijstelling van ruim € 20.000. Over het meerdere betalen zij 10% of 20% erfbelasting. Alle vrijstellingen vindt u hier.

 

Erfenis en verzekeringen

Maar weinig mensen staan er bij stil dat een erfenis gevolgen kan hebben voor de waarde van hun inboedel. Toch is het belangrijk dat u zich dit realiseert, zeker als er waardevolle voorwerpen in de erfenis aanwezig zijn.

Misschien moet u uw inboedelverzekering hierdoor aanpassen. Gaat het om meer specifieke voorwerpen, zoals sieraden, kunst of verzamelingen, dan is het raadzaam om hiervoor een kostbaarhedenverzekering af te sluiten. Vaak moet u het desbetreffende voorwerp dan eerst laten taxeren door een erkend taxateur.

Overlijden en eigen woning

Veel huiseigenaren hebben bij het afsluiten van de hypotheek een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Bij overlijden van een van de partners kan de nabestaande een deel van de hypotheek aflossen met het geld dat deze verzekering uitkeert. Omdat de hypotheeklasten hierdoor lager worden, kunnen de nabestaanden dan vaak in het huis blijven wonen.

Overlijden en de studie van uw kinderen

Een andere vraag is of uw kinderen wel kunnen studeren als het gezinsinkomen daalt. Om de studie van uw kinderen veilig te stellen, kunt u meerder paden bewandelen. Wanneer u voldoende vermogen heeft, kunt u een deel hiervan reserveren. Een andere mogelijkheid is om een spaarverzekering af te sluiten waaraan een overlijdensrisicoverzekering is gekoppeld. Met een dergelijke oplossing weet u zeker dat er studiegeld is, of u dit nu zelf meemaakt of niet.

Contact

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust even contact met ons op. Wij helpen u graag.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.