Welke mogelijkheden biedt de Wet langdurige zorg?

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bestemd voor mensen die permanent intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Het is één van de zorgwetten die sinds 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) heeft opgevolgd. Lang niet iedereen is op de hoogte van de (financiële) mogelijkheden die de Wlz biedt. In dit artikel staan we er nader bij stil.

Wat regelt de Wlz precies?

Zoals gezegd kunnen mensen die voortdurend zorg nodig hebben een beroep doen op de Wlz. Het gaat daarbij om:

  • wonen in een zorginstelling;
  • begeleiding, verpleging en verzorging (ook thuis);
  • geneeskundige zorg en behandeling;
  • hulpmiddelen;
  • vervoer;
  • in sommige gevallen: fysiotherapie en tandheelkunde.

Wie kan gebruik maken van de Wlz?

Om te bepalen of iemand gebruik kan maken van de Wlz-vergoeding doorloopt u de stappen van deze infografic:

Welke stappen moet u doorlopen?

Als u denk dat u of iemand in uw omgeving in aanmerking komt voor zorg uit de WLZ, moet u de volgende stappen doorlopen:

1. Aanvraag indienen bij het bij het CIZ
Het begint met het indienen van een aanvraag bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dat onderzoekt of de zorgvrager inderdaad in aanmerking komt. De belangrijkste voorwaarden zijn dat er permanent toezicht en/of 24/7 zorg nodig is. Het gesprek met het CIZ vindt plaats met de zorgvrager zelf en/of de mantelzorger/begeleider.

2. Wel of geen Wlz-indicatie
Na het gesprek neemt het CIZ een besluit. Krijgt de zorgvrager een Wlz-indicatie? Dan bepaalt het CIZ de nadere inhoud van de zorg die er moet komen. Vervolgens wordt een zorgkantoor in de omgeving van de zorgvrager op de hoogte gesteld. Samen met het zorgkantoor bepaalty u vervolgens de exacte invulling van de zorg.

Als u geen Wlz-indicatie krijgt, komt u misschien in aanmerking voor zorgondersteuning vanuit een andere zorgwet, zoals de WOM of de Jeugdwet. Hiervoor moet u contact opnemen met uw gemeente. In sommige gevallen kunt u zich voor extra zorg ook wenden tot uw zorgverzekeraar.

3. Welke zorg?
Het CIZ maakt onderscheid in twee vormen van zorg: zorg in een zorginstelling (intramuraal) en zorg thuis (extramuraal). Voor zorg thuis moet de de situatie dit toelaten. Daarnaast mogen de kosten niet hoger zijn.

4. Eigen bijdrage
Wie een Wlz-indicatie heeft, krijgt in principe alle extra zorgkosten vergoedt. Meerderjarigen moeten wel een eigen bijdrage betalen. Hoe hoog deze is, kunt u hier berekenen.

Wlz-indicatie en thuis wonen

Een zorgvrager met een Wlz-indicatie die thuiskan blijven wonen, kan de benodigde zorg op verschillende manieren regelen. Het CIZ maakt onderscheid in een volledig pakket thuis (vpt), dat wordt geleverd door één zorgaanbieder, een modulair pakket thuis (mpt) en een persoonsgebonden budget (pgb).

Meer informatie over verblijf in een instelling, vpt, mpt en pgb leest u op de website van het Zorginstituut Nederland.

Meer informatie over de Wlz

Op de website van het CIZ is meer informatie te vinden. Hier kunt u ook diverse folders downloaden.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.