Aanvulling WIA-uitkering mogelijk met arbeidsongeschiktheidspensioen of verzekering

Als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, krijgt u in de meeste gevallen twee jaar lang tenminste 70 procent van uw loon doorbetaald. Hierna kunt u voor een uitkering in aanmerking komen op grond van de WIA. 

Op grond van de WIA ontvangt u een WGA-uitkering als u twee jaar of langer ziek bent, maar in de toekomst weer kunt werken. Een IVA-uitkering ontvangt u na twee jaar ziekte als u (nagenoeg) volledig arbeidsongeschikt bent en de kans klein is dat u ooit weer aan het werk kunt.

Twee verzekeringen

Een WGA- of IVA-uitkering is aanzienlijk lager dan het loon dat u ontving voordat u arbeidsongeschikt werd. Om het verschil te compenseren, bestaan er twee aanvullende verzekeringen die uw werkgever voor u kan afsluiten: de WIA-hiaatverzekering en de WIA-excedentverzekering Ook particulieren kunnen zo’n verzekering afsluiten. Dit gebeurt in de praktijk maar weinig, omdat de premies erg hoog zijn.

1. WIA-hiaatverzekering
Een WIA-hiaatverzekering vult uw inkomen aan tot 70% van uw laatstverdiende loon als u een WGA-uitkering ontvangt en tot 75% als er sprake is van een IVA-uitkering. De bovengrens is het maximale dagloon, wat neerkomt op een bruto jaarinkomen van € 53.705 (2017). Het is mogelijk om een extra dekking op te nemen in de WIA-hiaatverzekering voor het geval u voor 35% of minder arbeidsongeschikt raakt en dus geen recht heeft op WIA-uitkering. Deze aanvullende dekking heet een bodemverzekering.

2. WIA-excedentverzekering
Heeft u een WGA-uitkering, dan vult een WIA-excedentverzekering uw inkomen aan tot 70% van uw laatstverdiende loon boven het maximale dagloon. Bij een IVA-uitkering geldt een percentage van 75% van uw laatstverdiende loon boven het maximale dagloon.

Arbeidsongeschiktheidpensioen

De genoemde aanvullingen op een WIA-uitkering kan ook worden gedekt door een arbeidsongeschiktheidpensioen af te sluiten. Dit valt onder de regels van de Pensioenwet en kan enkel worden geregeld door de werkgever middels collectief pensioen voor zijn werknemers. 

WGA-vervolguitkering

Krijgt u een WGA-vervolguitkering omdat de loongerelateerde uitkering stopt of omdat u niet aan de criteria voldoet, dan vervalt de relatie met uw laatstverdiende loon. De vervolguitkering wordt gebaseerd op het minimum inkomen van € 20.108 (2017) en zal in de meeste gevallen een flinke teruggang betekenen in inkomen.

Forse financiële gevolgen

Arbeidsongeschiktheid is niet alleen emotioneel ingrijpend, het heeft ook forse financiële gevolgen. Wij helpen u graag om deze risico’s in kaart te brengen zodat u ze desgewenst kunt (laten) verzekeren.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.